نفس عشقولانه
همیشـــه نمــی شود خود را زد به بــی خیـــالــی و گفــــت :


تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم ...


یک وقـــت هــایــی !


شایـــد حتـــی برای ساعتـــی یا دقیــقه ای ؛


کم مــی آوری ...


دل وامانـــده ات یــک نفـــر را مـــی خواهــد !


کـه در نــهایــت تــنـفـر


عاشقانه دوستش داری ... !!!


جمعه چهاردهم تیر 1392 14:30 |_ SOROOR _|

v67clajdndn5smz3a18r.jpg


جمعه چهاردهم تیر 1392 13:39 |_ SOROOR _|


یه نگاه به کفش های قشنگت کن دو عاشق ؛

 

 دو یار که بدون هم جایی نمیرن با هم خاکی  

 

میشن با هم میرن زیر بارون ؛

 

 اگه یکی فدا شد دیگری هم فدا میشه ؛

 

کاش آدمها از کفشاشون یاد میگرفتند رسم وفاداری و عشق رو


جمعه چهاردهم تیر 1392 13:29 |_ SOROOR _|

 
 
تو که میدانستی با چه اشتیاقی
 
 خودم را قسمت میکنم

پس چرا …
 
زودتر از تکه تکه شدنم…
 
 جوابم نکردی…
 
برای خداحافظی
 
 خیلی دیر بود… خیلی دیر !
 
بہِتریـن لـذتـےڪہِ تـوے בنـیـا ہِست ایـنـہِ ڪہِ . . .

بـدونـے یہِ نـفـر خـیـلـے בوسِـت داره....میترسـَم از تنہـایــے. . .

از ڪـوچہ هاے خَـلوَتـــ. . .

از زندِگـــے سوتـــ و ڪــور. . .

مـטּ مُـتنفِـرَم از تنہـایـــے. . .

مـטּ میتـَرسَم از دَستـــ بــِدَهـَم عشقـَم را. ..

میتـرسـَم از سیاهـــے. . .

مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم میتـَرسـَم از صِداــے قـلبـَم. . .

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد بیـטּ مـا. . .

اَمــا. . .!

اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم. . .

آرامـِش بــے اِنتہــا و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم. ...جمعه چهاردهم تیر 1392 13:24 |_ SOROOR _|


به کبریت نیازی نیست

سیگار را بر لبم می گذارم و به دردهایم فکر میکنم ، خودش آتش می گیرد …جمعه چهاردهم تیر 1392 0:42 |_ SOROOR _|

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست..

تنهایی رادوست دارم زیرا عشق دروغی آن نیست...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کرده ام...

تنهایی را دوست دارم چون خداوند هم تنهاست..

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد...

15


جمعه چهاردهم تیر 1392 0:30 |_ SOROOR _|

נۅباړهــ قڵبҐشکستـــ از هماכּ جاے قبڵے

ڪاشــ مےشـــנ ﺂڅړ اسمتـــ כּـــقطﮧ گذاشــــت. . .

تا נیگـــړ شړۅعـــ כּــشوے

ڪاشــ مےشـــנ فړیاנ بزכּــم..

כּـــقطﮧ سر خـــط

جمعه چهاردهم تیر 1392 0:19 |_ SOROOR _|

به کودکی گفتند: عشق چیست؟ گفت : بازی
 به نوجوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : رفیق بازی به جوانی گفتند : عشق چیست؟ گفت : پول و ثروت 
به پیرمردی گفتند : عشق چیست؟ گفت :عمر
 به عاشقی گفتند : عشق چیست؟ چیزی نگفت آهی کشید و سخت گریست 
به گل گفتند: عشق چیست؟ گفت : از من خوشبو تره
 به پروانه گفتند: عشق چیست؟ گفت :از من زیبا تره
 به اتش گفتند عشق چیست؟ گفت: از من سوزنده تره


چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 12:2 |_ SOROOR _|


هـــــــر نفـــس ،

درد اســـت که میکشـــم !!!ای کــاش یا بـــــــــــودی ،یـــــا اصـــلا نبودی !!!ایـــــن که هســـتیو کنــــارم نیســــتی ...


دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . .


چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 11:43 |_ SOROOR _|


  نـِمیـבآنـَـم چـِشمآنـَتـــــــــــــ ــــــ

بـآمــَـטּ چـِـہ میـکــُنـב

وَقـتــے‌ کــِہ نـِـگاهَـــم میکـُنے

چـِنـآטּ בِلـــــ ــــــَ ـم اَز شِیطَنَتــــــــ نِگــآهَـت

میلَـــــرزَב...!


ڪـِـہ حِـــس میکـُنـَـــم چـِقـَــــבر زیـبـآستـــــ

فــَــدا شـُـدטּ بـــَـراے‌ چــِشـم هـآیـے‌ڪـِـہ

تـَـمــــــآمבُنیــآستـــــ..


سه شنبه یازدهم تیر 1392 15:20 |_ SOROOR _|

Takwab